HỘI NGHỊ CMHS NĂM HỌC 2018-2019

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2018, Trường Tiểu học Nha Mân 2 đã phối hợp cùng Ban Thường Trực Hội CMHS năm học 2017-2018 tổ chức thành công Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2018-2019. Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội CMHS năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng cho năm học 2018-2019, đồng thời cũng báo cáo cụ thể thu chi quỹ hội năm học 2017-2018 và dự toán thu chi quỹ hội năm học 2018-2019. Trong hội nghị, đại diện nhà trường cũng nêu cụ thể kế hoạch cần phối hợp trong thời gian tới, đại diện CMHS các lớp cũng nêu lên những ý kiến cụ thể và có ý nghĩa phối hợp cao với nhà trường. Hội nghị cũng bầu ra ban thường trực hội CMHS năm học 2018-2019 gồm 5 thành viên:

  1. Ông Lê Minh Trí                     Trưởng ban
  2. Bà Mai Thị Thu Hương           P. Trưởng ban
  3. Ông Nguyễn Đình Phi Nhạn   Ủy viên
  4. Ông Trần Nam Hải                  Ủy viên
  5. Bà Trần Kim Phượng              Ủy viên5df59e53f51c15424c0d ac91ba320e7dee23b76c 3f5568f103bee3e0baaf